بهناز پوری

توضیحات

بهناز پوری، متولد ۱۳۶۵ از تبریز. مترجم از زبان ترکی استانبولی، دارای مدرک کارشناسی علو اقتصادی، مدرس بین المللی یوگا و مدیتیشن. برنده ی جایزه ی ویژه ی مسابقه هایکوی ترکی از مسابقه ی هایکو ی پلین اوز. مترجم کتاب های،«آواز بادهای موسمی» و «سرزمین های نزدیک به آسمان » از برا ارجان و «اطلس […]

بهناز پوری، متولد ۱۳۶۵ از تبریز. مترجم از زبان ترکی استانبولی، دارای مدرک کارشناسی علو اقتصادی، مدرس بین المللی یوگا و مدیتیشن. برنده ی جایزه ی ویژه ی مسابقه هایکوی ترکی از مسابقه ی هایکو ی پلین اوز. مترجم کتاب های،«آواز بادهای موسمی» و «سرزمین های نزدیک به آسمان » از برا ارجان و «اطلس قاره های مه آلود» از احسان اوکتای آنار