عطاف رام

توضیحات

عطاف رام نویسنده‌ای فلسطینی تبار است. او در مصاحیه‌هایش گفته که وقایع کتابش را از زندگی خودش الهام گرفته، وقتی که بارها می‌خواسته مانند پسران همسایه در خیابان بازی و دوچرخه سواری کند، ولی هر بار با ممانعت مادربزرگش روبه‌رو می‌شده که به او می‌گفته «تو مرد نیستی» و نمی‌توانی مثل آن‌ها رفتار کنی، یا […]

عطاف رام نویسنده‌ای فلسطینی تبار است. او در مصاحیه‌هایش گفته که وقایع کتابش را از زندگی خودش الهام گرفته، وقتی که بارها می‌خواسته مانند پسران همسایه در خیابان بازی و دوچرخه سواری کند، ولی هر بار با ممانعت مادربزرگش روبه‌رو می‌شده که به او می‌گفته «تو مرد نیستی» و نمی‌توانی مثل آن‌ها رفتار کنی، یا وقتی که می‌خواست در دانشگاه ادامه تحصیل دهد ولی خانواده‌اش موافق کار اون نبوده‌اند.