عبدالحسن پیروز

توضیحات

متولد ۱۳۵۲ – تهران تحصیلات دانشگاهی : – دکتری فلسفه هنر از دانشگاه علامه طباطبایی با معدل ۱۸٫۲۲٫ (۱۳۹۲٫) – کارشناسی ارشد فلسفه هنر از دانشگاه هنر تهران با معدل ۱۸٫۴۳ .(۱۳۸۷) رتبۀ نخست. – کارشناسی فلسفه از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با معدل ۱۹٫۳۵ .( ۱۳۸۴) رتبۀ نخست و اخذ تقدیر نامه از […]

متولد ۱۳۵۲ – تهران
تحصیلات دانشگاهی :
– دکتری فلسفه هنر از دانشگاه علامه طباطبایی با معدل ۱۸٫۲۲٫ (۱۳۹۲٫)
– کارشناسی ارشد فلسفه هنر از دانشگاه هنر تهران با معدل ۱۸٫۴۳ .(۱۳۸۷) رتبۀ نخست.
– کارشناسی فلسفه از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با معدل ۱۹٫۳۵ .( ۱۳۸۴) رتبۀ نخست و اخذ تقدیر نامه از نمایندۀ رهبری به عنوان دانشجوی ممتاز.
سایر دوره های علمی:
– کارگردانی سینما از موسسه دانشگاهی رسام هنر. ۱۳۷۶٫
– (ICDLهفت گانۀ کامپیوتر) از موسسه انتظار سبز. ۱۳۸۹٫ سوابق علمی،آموزشی و پژوهشی:
سوابق تدریس :
– هیدگر- مقطع دکتری فلسفه هنر-دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،دانشکده هنر- نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۵٫
– کانت – مقطع دکتری فلسفه هنر-دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،دانشکده هنر- نیمسال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۵٫
– فلسفه هنر- مقطع کارشناسی ارشد تهیه کنندگی تلویزیون- دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران-نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۵٫
– زیبایی شناسی ۲( کانت و..)-مقطع کارشناسی ارشد فلسفه هنر-دانشگاه ادیان و مذاهب قم-نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۵٫
– فلسفه هنر ۲- مقطع دکتری تخصصی حکمت هنر دینی- دانشگاه ادیان و مذاهب قم- نیمسال دوم ۱۳۹۳-۱۳۹۲٫
– مبانی زیبایی شناسی ۳- مقطع کارشناسی ارشد فلسفه هنر- دانشگاه ادیان و مذاهب قم- چهار ترم تحصیلی شامل : نیمسال دوم ۱۳۹۳-۱۳۹۲، نیمسال دوم ۱۳۹۲-۱۳۹۱، نیمسال اول ۱۳۹۲-۱۳۹۱ و نیمسال دوم ۱۳۹۰-۱۳۸۹٫
– شناخت جنبه های فلسفی در هنر- مقطع کارشناسی ارشد فلسفه هنر- دانشگاه ادیان و مذاهب قم- نیمسال اول ۱۳۹۳-۱۳۹۲٫
– تاریخ فلسفه غرب ۲- مقطع کارشناسی ارشد فلسفه هنر- دانشگاه ادیان و مذاهب قم- دو ترم تحصیلی شامل نیمسال دوم ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و نیمسال اول ۱۳۹۱-۱۳۹۰٫
– آموزش هنر- سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی، سما ۲ تهران ۱۳۸۱-۱۳۷۶٫
– اصول و مبانی تصویربرداری- موسسه آموزشی نجوای هنر-۱۳۷۸-۱۳۷۶٫
– زیبائی¬شناسی قدرت- آکادمی هنر شمسه – شهریور۱۳۹۶٫ تهیه و تدوین پکیج آموزشی :
– لوح فشرده به همراه کتاب مصور و گویای کاشفان حقیقت، داستان نمای تاریخ فلسفه،جلد اول: حکمای پیش از سقراط : آموزش تاریخ فلسفه.تهران. بانک نرم افزاری دانش پژوهان.۱۳۸۹٫ راهنمایی رساله :
– “نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاق گرایی میانه رو”- مقطع کارشناسی ارشد ، رشته فلسفه هنر، دانشگاه ادیان و مذاهب قم.۱۳۹۳٫ مقالات پژوهشی :
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۱). جایگاه فهم جنگ در فلسفه هنر نیچه – نشریه علمی پژوهشی شناخت شمارۀ ۱/۶۷٫صص۴۱-۲۹٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۱). نگاهي به کتاب «والاي کانتي» اثر پل کراودر – نشریه علمی تخصصی زیباشناخت شمارۀ ۲۵٫صص۵۲-۴۱٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۱). ارض هنر و سماي ولايت؛ نگاهي به نقش راهبردي ولايت در عرصۀ هنر – نشریه علمی تخصصی زیباشناخت شمارۀ ۲۴٫صص ۲۰-۱۱٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۱). آخرين پردۀ دازاينيسم، تحلیل مولفه های روش شناختی در رسالۀ “سرآغاز اثر هنری”- نشریه علمی تخصصی زیباشناخت شمارۀ ۲۴ .صص ۷۱-۵۹٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۰). هرمنوتيک فطرت و معناي اثر هنري- نشریه علمی تخصصی زیباشناخت شمارۀ ۲۲٫صص ۳۲-۱۱٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۰). روياهاي ديونيزوسي،نگاهی به فلسفۀ نقاشی در تفکر نیچه- نشریه علمی تخصصی زیباشناخت شمارۀ ۲۳٫ صص ۱۲۰-۱۰۵٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۱). فلسفۀ تراژدي: نیچه در برابر ارسطو-نشریه علمی تخصصی نمایش شمارۀ ۱۵۲ .صص ۶۳-۶۰٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۸۹). اورژانس هنر – نشریه علمی تخصصی پنجره خلاقیت شمارۀ ۸۹ صص ۸۵-۸۴٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۰). بدن و پيشرفت ، بخش ۱-نشریه علمی تخصصی پنجره خلاقیت شمارۀ۹۱٫ صص ۳۹-۳۸٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۰). بدن و پيشرفت ، بخش ۲- نشریه علمی تخصصی پنجره خلاقیت شمارۀ ۹۲٫ صص۷۷-۷۶٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۰). بدن و پيشرفت ، بخش ۳ – نشریه علمی تخصصی پنجره خلاقیت شمارۀ ۹۳٫ ص۶۹٫
– پیروز،عبدالحسن (۱۳۹۰). بدن و پيشرفت ، بخش ۴- نشریه علمی تخصصی پنجره خلاقیت شمارۀ ۹۵٫ صص۸۳-۸۲٫ کتب تالیفی :
– پیروز، عبدالحسن (۱۳۸۰). ابرمرد نیچه.تهران. نشر پیروز.
– پیروز، عبدالحسن (۱۳۸۶). دایره المعارف و فرهنگ واژه‌های نیچه.تهران.انتشارات کاوش پرداز.
– پیروز، عبدالحسن (۱۳۸۸). نیچه و نقاشی؛ درآمدی بر معنا و مقام نقاشی در تفکر نیچه. قم.انتشارات رخ مهتاب.
– پیروز، عبدالحسن (۱۳۹۳). فلسفۀ جنگ نیچه. تهران. انتشارات علم.
– پیروز، عبدالحسن (۱۳۹۴). مبانی فلسفۀ هنر نیچه: زیبایی، والایی، کمال. تهران. انتشارات علم.
– پیروز، عبدالحسن(۱۳۹۶).هنر نقاب و شمشیر.تهران.انتشارات ستاک.
– پیروز، عبدالحسن(۱۳۹۶).گلوله استدلال نمی¬کند.تهران.انتشارات ستاک. کتب ترجمه شده :
– نیچه، فریدریش (۱۳۸۷). ستیزۀ هومر .ترجمۀ عبدالحسن پیروز.قم.انتشارات رخ مهتاب.
– نیچه، فریدریش (۱۳۸۷). دربارۀ موسیقی و کلمات .ترجمۀ عبدالحسن پیروز.قم. انتشارات رخ مهتاب.
– نیچه، فریدریش (۱۳۸۷). زن یونانی .ترجمۀ عبدالحسن پیروز.قم. انتشارات رخ مهتاب.
پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی:
– آفرينشهاي علمي و هنري با هدف ارتقاء توانمنديهاي دانش آموزي، برای سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی (سما)،۱۳۷۷٫
– موضوع شناسی نسبت هنر با جنگ نرم، برای دفتر نشریات پژوهشی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۹۲٫
حضور در همایش های علمی :
– همایش ” گام به گام تا انديشه “. سخنرانی و ارائۀ نظریۀ “روش تاويل متن در برنامه پرورش تفکر فلسفي بر اساس فطرت گرايي توحيدي”.تهران،کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱٫
– همایش ” قرآن کریم و هنر” . عضو هیات علمی و داور مقالات پژوهشی.قم، موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی ۱۳۹۲ . سوابق اجرایی و فرهنگی :
– پژوهشگر موسسه آموزش عالي فرهنگ و هنر ۱۳۹۴-۱۳۹۲٫
– رئیس شورای سیاستگذاری و عضو هیات تحریریه نیم سالانه زیباشناخت ۱۳۹۲-۱۳۸۹٫
– رئیس شورای سیاستگذاری و عضو هیات تحریریه فصلنامه هنر ۱۳۹۲-۱۳۸۹٫
– عضویت در گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی و نرم افزاری دانش پژوهان (دانش بانک) ۱۳۸۹-۱۳۸۶٫
– پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی هنر انقلاب اسلامی از ۱۳۹۵٫ فعالیت های هنری:
– نگارش فيلمنامه در حوزۀ دفاع مقدس.
– ساخت تيزر براي کنگره آيت الله العظمي شاه آبادي(ره).
– ساخت فيلم هاي کوتاه و ميان مدت داستانی.
– ساخت فیلم های صنعتی و تبلیغاتی.