نیلوفر خوش‌زبان

توضیحات

متولد اسفند ۱۳۶۲ در تهران کارشناس ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی کارشناس ارشد زبانشناسی از دانشگاه شهیدبهشتی کتاب ها: آشنایی با فلسفه ذهن – نوشته مِل تامپسون – نشر نقش و نگار مردی که دو پای چپ داشت – پی.جی. وودهاوس – نشر نون مادربزرگ سلام رساند و گفت متأسف است – فردریک بکمن […]

متولد اسفند ۱۳۶۲ در تهران
کارشناس ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناس ارشد زبانشناسی از دانشگاه شهیدبهشتی کتاب ها:
آشنایی با فلسفه ذهن – نوشته مِل تامپسون – نشر نقش و نگار
مردی که دو پای چپ داشت – پی.جی. وودهاوس – نشر نون
مادربزرگ سلام رساند و گفت متأسف است – فردریک بکمن – نشر نون
سمفونی کفش ها – فیل نایت – نشر سده