سارا پیرعلی

توضیحات

متولد ۱۳۶۴، تهران کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی مدرس، مترجم، طراح سوال، و کارشناس زبان انگلیسی. مترجم: یک شعر و یک داستان از مجموع داستان‌های دود و آینه اثر نیل گیمن زن کابین ۱۰ دوقلوهای یخی دختر فرانسوی همه‌ی دخترهای گم‌شده.

متولد ۱۳۶۴، تهران
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
مدرس، مترجم، طراح سوال، و کارشناس زبان انگلیسی.
مترجم:
یک شعر و یک داستان از مجموع داستان‌های دود و آینه اثر نیل گیمن
زن کابین ۱۰
دوقلوهای یخی
دختر فرانسوی
همه‌ی دخترهای گم‌شده.