رعنا موقعی

توضیحات

رعنا موقعی متولد ۱۳۵۹ در شهر فسا و لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران است. وی تا کنون کتاب های رویای دیرین من،سرپناه بارانی و لیکلن در برزخ را ترجمه کرده است و در حال حاضر در کنار کار ترجمه به تدریس زبان انگلیسی،آواز کلاسیک و پیانو مشغول است.

رعنا موقعی متولد ۱۳۵۹ در شهر فسا و لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران است. وی تا کنون کتاب های رویای دیرین من،سرپناه بارانی و لیکلن در برزخ را ترجمه کرده است و در حال حاضر در کنار کار ترجمه به تدریس زبان انگلیسی،آواز کلاسیک و پیانو مشغول است.