مگان میرندا

توضیحات

«مگان میرندا» نویسندۀ کتاب پرفروش «همۀ دختران گم شده» پیش از نوشتن کتاب، دانشمند و معلم بوده است. او در نیوجرسی بزرگ شده و در رشتۀ ام آی تی تحصیل کرده است. مگان میرندا به همراه همسر و دو فرزندش در کارولینای شمالی زندگی می‌کند.

«مگان میرندا» نویسندۀ کتاب پرفروش «همۀ دختران گم شده» پیش از نوشتن کتاب، دانشمند و معلم بوده است. او در نیوجرسی بزرگ شده و در رشتۀ ام آی تی تحصیل کرده است. مگان میرندا به همراه همسر و دو فرزندش در کارولینای شمالی زندگی می‌کند.