جنی فوازالحسن

توضیحات

جنی فواز الحسن، متولد ۵۸۹۱ م، در شمال لبنان است. لیسانس ادبیات انگلیسی دارد و از سال ۹۰۰۲ در زمینه‌ی روزنامه‌نگاری و ترجمه فعالیت می‌کند. تحقیقات و مقاله‌های او در روزنامه‌های متعدد منتشر شده است. هم‌چنین متون ادبی و داستان‌های کوتاهش در ضمیمه‌ی «النهار الثقافی» و ضمیمه‌ی «النوافذ»، و مجله‌ی فرهنگی «البحرین» چاپ شده است. […]

جنی فواز الحسن، متولد ۵۸۹۱ م، در شمال لبنان است. لیسانس ادبیات انگلیسی دارد و از سال ۹۰۰۲ در زمینه‌ی روزنامه‌نگاری و ترجمه فعالیت می‌کند. تحقیقات و مقاله‌های او در روزنامه‌های متعدد منتشر شده است. هم‌چنین متون ادبی و داستان‌های کوتاهش در ضمیمه‌ی «النهار الثقافی» و ضمیمه‌ی «النوافذ»، و مجله‌ی فرهنگی «البحرین» چاپ شده است. او به خاطر رمان «رغبات محرمة» جایزه‌ی «سیمون الحایک» را از آنِ خود کرد و کتاب «طبقه ۹۹» وی در سال ۵۱۰۲ نامزد دریافت جایزه بوکر عربی شد.